zodyno irasas

Žemybė

1.Aukštybės, dangaus šviesybės – žemė, žemuma.

2.Kuklumas, nusižeminimas, nuolankumas.