zodyno irasas

Abyda

Skriauda, įžeidimas, nuoskauda.