Ant meto naujo, apsiliejo krauju

Ant meto naujo

Giesmę atlieka: Kupolė (CD Kupolė Giesmės, 2013 m.); Giesmės pateikėja: Bernatonienė Stefanija g. 1906 m. Plateliai, Plungės raj.

Aprašymas

Tekstas - iš vysk. Motiejaus Valančiaus „Knyga giesmių arba KANTICZKOS“ (1862 m.). Pastaba: korektūros klaidos taisytos pagal 1910 m. leidimą.

Ant meto naujo, apsiliejo krauju; o kas, kas?
Žiedas lelijos, Panos Marijos, Sūnelis.
Žiedas lelijos etc.

Gul kūdikėlis, kaip avinėlis; o kur, kur?
Ant šieno kieto, tenai Jam vieta, aprinkta.
Ant šieno kieto etc.

Jautis pažino, Poną garbino; o kaip, kaip?
Jį šildydami ir priklaupdami ant kelių.
Jį šildydami etc.

Sargeliai bandos štai išsigandot; o dėl ko?
Jog jus judina, Aniols budina, tarydams:
Jog jus judina etc.

Greitai, broleliai, bėkit, vaikeliai; o kur, kur?
Tenai, kur vysto Panelė čystą Sūnelį.
Tenai, kur vysto etc.

Bėk prasčiokėli, nešk, piemenėli; o ką, ka?
Vienas purplelę, kits karvelėlę vaikeliui.
Vienas purplelę etc.

Birb birbinėlėms, švilp švilpinėlėms; dėlko tai?
Idant verkiantį, vargus kentantį linksmintų.
Idant verkiantį etc.

Aniolai tada, greit balsą leido; o kokį?
Dievui aukštybėj garbė, žemybėj pakajus.
Dievui aukštybėj etc.

Karaliai jojo, karūnas klojo; o kur, kur?
Po Karaliūno guldo karūną kojelių.
Po Karaliūno etc.

Dangaus linksmybes junt ir žemybės; o iš ko?
Jog gelbėtojas, Išganytojas užgimė.
Jog gelbėtojas etc.

Gied Aniolėliai, gied piemenėliai; o kaip kaip?
Būk pagarbintas, Panos gimdytas Berneli.
Būk pagarbintas etc. Amen.