Pone Karaliau!

  • O Canada
Aprašymas

Ant išprašymo gero oro (Giedant tą giesmę galima prašyti, pagal reikalo: dovanok mums pagadą arba lietų ir t.t.) Tekstas - iš vysk. Motiejaus Valančiaus „Knyga giesmių arba KANTICZKOS“ (1890 m.). Pastaba: korektūros klaidos taisytos pagal 1910 m. leidimą.

Pone Karaliau! Dieve Abraomo,
Dovanok mums griekų atleidimą,
Ir Dvasios šventos apšvietimą,
Idant pažintų žmonės Tave,
Jog Tu esi Viešpats Dievas mūsų,
Susimylėk! susimylėk! susimylėk! ant sutvėrimo Tavo
Kurį atpirkai brangiu krauju Savo.

Pone Karaliau! Dieve Abraomo,
Dovanok mums sveikatą,
Ir at’tolink nesveikatą,
Idant pažintų žmonės Tave,
Jog Tu esi Viešpats Dievas mūsų,
Susimylėk! susimylėk! susimylėk! ant sutvėrimo Tavo
Kurį atpirkai brangiu krauju Savo.

Pone Karaliau! Dieve Abraomo,
Dovanok mums pakajų,
Ir at’tolink kares,
Idant pažintų žmonės Tave,
Jog Tu esi Viešpats Dievas mūsų,
Susimylėk! susimylėk! susimylėk! ant sutvėrimo Tavo
Kurį atpirkai brangiu krauju Savo.
O nerūstauk ant mūsų prašom Tavęs Viešpatie.