Laba nakt, o Jėzau

  • O Canada
Aprašymas

Giesmė vakarinė Tekstas - iš vysk. Motiejaus Valančiaus „Knyga giesmių arba KANTICZKOS“ (1890 m.). Pastaba: korektūros klaidos taisytos pagal 1910 m. leidimą.

Laba nakt, o Jėzau, o malone mano,
Duok man užmigt saldžiai sutvėrimui Tavo.
Tegul kalbėsiu širdyj su Tavim,
Tegul sapnuosiu vis apie Tave,
O Jėzau meile mano.

Laba nakt, o Jėzau, tikriausia patieka,
Dieve širdies mano, aš tavo apiekoj,
Geidžiu visados ir šiąnakt būti,
Tau visa širdžia mane paduoti,
Dūšią ir kūną griešną.

Lenkiu galvą mano Jėzau kojop Tavo,
Teikis priimt mane apgyniman savo,
Tegul nuskęsiu Tavo ronose,
Tegul užmigsiu Tavo rankose,
Išganytojau mano.

Šią naktį, o Jėzau, taip darysiu brangų,
Jogei Tavo širdį aprinksiu už dangų.
Tu Visagalis ir valdytojas,
Ir dūšios mano Išganytojas,
O Jėzau Dieve mano.

Laba nakt, o Jėzau, amžinasis Pone,
Laba nakt, o tikra Tu mano malonė,
Tu gi pats ant man tik susimilsi,
Aš pas Tav rasiu tikrą atilsį,
Dabar ir amžiaus dienose.

Motin Dievo mano ir Aniole sarge,
Vis bus rankoj tavo, mano visi vargai,
Patronai šventas man varde liktas,
Apgink šią naktį nuo viso pikto,
Dūšią ir kūną mano. Amen.