Apie Kantičkas

„Knyga giesmių arba Kantičkos“ - XIX a. viduryje vysk. Motiejaus Valančiaus išleistas katališkas lietuviškas giesmynas